logo_copy recoverit_selectpartner_data_recovery

Hos Cyber Farm er grundig rådgivning i højsædet, og som kundens sparringspartner ønsker vi at yde den bedste service. På data recovery området har vi indgået et stærkt og værdiskabende samarbejde med specialister indenfor data recovery branchen.

Data recovery er navnet på den proces der foregår, når data genskabes ved hjælp af avancerede værktøjer og teknikker. Datagendannelsesprocessen foregår enten i værkstedet i Odense eller i cleanroom faciliteter i London, hvilket skaber de bedste forudsætninger for succesfuld data gendannelse.

I kraft af dette samarbejde garanterer vi, at dine data behandles fortroligt og håndteres af eksperter indenfor data recovery. Vi sikrer Jer ligeledes Skandinaviens mest konkurrencedygtige priser, adgang til markedsledende services og krystalklar prisstruktur.

Som hovedregel kan al data genskabes, dette uanset om tabet skyldes fysisk skadede medier, systemfejl, servernedbrud eller menneskelige fejl som formatering og fejlsletning. Data kan genskabes fra en lang række medier såsom digitalkamera, SSD, alle harddiske, Raid, USB-­‐nøgler, mobiltelefoner, diktafoner og meget mere.

Har du mistet dine virksomhedskritiske data, billeder, databaser, eller andre vigtige dokumenter, stop straks enheden og send eller kom forbi med den til:

Cyber Farm ApS
Hejrevej 37, 4.sal
2400 København NV

Eller

Cyber Farm Århus
Mejlgade 48 C
8000 Århus C.

PRISER:

HARDDISKE:

PRIORITET TID/DAGE ANALYSE LOGISK(LO) FIRMWARE(L0,5) ELEKTRONISK(L1) MEKANISK(L2) MEDIE(L3)
Lav 10-30 GRATIS(+ fragt) 1.200,- ex 4.500,- ex 7.000,- ex 8.000,- ex 9.000,- ex
Normal 2-10 GRATIS(+ fragt) 2.500,- ex 6.000,- ex 8.000,- ex 9.500,- ex 10.500,- ex
Emergency 2 1.400,- ex 3.200,- ex 8.000,- ex 15.000,- ex 18.000,- ex 24.000,- ex

NOTE!
Alle priser er eksklusiv 25% moms.
*EMERGENCY afvikles så hurtigt som muligt. Vi arbejder non stop på opgaven, indtil den er løst og bestræber os på at løse den indenfor 48 timer. Dog kan dette ofte være umuligt at nå ved større diske (+ 500 GB)

SSD DISKE:

PRIORITET TID/DAGE ANALYSE LOGISK(LO) FIRMWARE(L0,5) ELEKTRONISK(L1) FYSISK(L2)
Lav 10-30 2.000,- ex 1.200,- ex 4.500,- ex 7.000,- ex 8.000,- ex
Normal 2-10 2.000,- ex 2.500,- ex 6.000,- ex 8.000,- ex 9.500,- ex
Emergency 2 3.000,- ex 3.200,- ex 8.000,- ex 15.000,- ex 18.000,- ex

NOTE!
Priser er eksklusiv 25% moms.
Gælder Solid State Diske (SSD) diske.
Ved fysisk menes skader hvor printkort, hukommelseschip eller lign. dele er synlige.
*EMERGENCY afvikles så hurtigt som muligt. Vi arbejder non stop på opgaven, indtil den er løst og bestræber os på at løse den indenfor 48 timer. Dog kan dette ofte være umuligt at nå ved større diske (+ 500 GB)

RAID SYSTEMER:

Med raid forstås alle former for datagendannelse på mere end 1 disk.
Eksempelvis Raid 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller diverse Raid Array konfigurationer (0+1)(1+0)(0+5)(5+0) osv.

PRIORITET TID/DAGE ANALYSE
Lav 10-30 500,- ex
Normal 2-10 750,- ex
Emergency 2 1.400,- ex

DATAGENDANNELSE:

Arbejde med klargøring og opsætning af raids afregnes til DKK 775/timen, hvor der afsættes 1/2 teknikertime pr. disk.

PRIORITET TID/DAGE LOGISK(LO) FIRMWARE(L0,5) ELEKTRONISK(L1) MEKANISK(L2) MEDIE(L3)
Lav 10-30 1.200,- ex 4.500,- ex 7.000,- ex 8.000,- ex 9.000,- ex
Normal 2-10 2.500,- ex 6.000,- ex 8.000,- ex 9.500,- ex 10.500,- ex
Emergency 2 3.200,- ex 8.000,- ex 15.000,- ex 18.000,- ex 24.000,- ex

I de tilfælde hvor én af eller flere af diskene har en anden defekt end logisk beregnes prisen ud fra de aktuelle skader på de enkelte harddiske.

ANTAL DISKE 3 4 5 6 7 10
ANALYSE 750,- ex 750,- ex 750,- ex 750,- ex 750,- ex 750,- ex
RAID ARBEJDE 1.162,50,- ex 1.550,- ex 1.937,50,- ex 2.325,- ex 2.712,50,- ex 3.875,- ex
DATA GENDANNELSE 7.500,- ex 10.000,- ex 12.500,- ex 15.000,- ex 17.500,- ex 25.000,- ex

Note: Eksklusiv returmedie, fragtomkostninger og 25% moms.

________________________________________________________

FORKLARING AF DATA RECOVERY OPGAVETYPER

Logisk (L0)
Firmware (L0,5)*
Elektronisk (L1)
Mekanisk (L2)
Fysiske (L2)
Medie (L3)

Opgaven afhænger af symptomer, diagnoseresultat og løsning.

FORKLARINGER PÅ KATEGORIERNE:

LOGISK (L0)
Data Recovery Logisk dækker over datagendannelse i de tilfælde, hvor datatabet er forårsaget af logiske fejl. Det kan f.eks. være formatering, slettede filer, sector fejl, mistet partitionstabel osv. Altså tilfælde hvor mediet ikke er fysisk defekt.

FIRMWARE (L0,5)
Data Recovery Firmware dækker over datagendannelse i de tilfælde, hvor harddisken ikke fungerer efter hensigten, og at dette skyldes fejl eller mangler i firmwaren. Fejl i harddiskens firmware kan forårsage generelle funktionsfejl, kliklyde, ingen kontakt, osv. Tilfælde hvor mediet ikke er fysisk defekt.

ELEKTRONISK (L1)
Data Recovery Elektronisk dækker over datagendannelse i de tilfælde, hvor der kan konstateres defekt(er) på harddis- kens printplade. Typiske elektroniske fejl som følge af overspænding ved f.eks. brug af forkert strømforsyning (eller store udsving på det elektroniske net).

MEKANISK (L2)
Data Recovery Mekanisk dækker over datagendannelse i de tilfælde, hvor der kan konstateres fejl i kugleleje eller motor eller fejl i læse/skrivehoved.

FYSISKE (L2)
Data Recovery Fysiske dækker over skader på SSD diske og flashmedier, hvor printkort, hukommelseschip eller lignende dele er synlige.

MEDIE (L3)
Data Recovery Medie dækker over datagendannelse i de tilfælde, hvor der er fejl i mediet såsom ridser, hakker, eller andre fysiske skader.